Satama-alueen vartiointi

Vartiovuorot ovat varattavissa varaukset ja ilmoitukset valikosta.

Tämän kesän vartiovuorot varataan vielä perinteisellä menetelmällä paperilistoilta, jotka vartiopäällikkö toimittaa kerhomajalle 4.5.2020.

Vartiovuoro kannattaa käydä itse varaamassa 27.5.2020 mennessä sopivalle vuorokaudelle, koska varaamattomat vuorot vartiopäällikkö osoittaa venepaikan haltijoille, jotka eivät ole vuoroa varanneet.

Vartiovuoron varaamalla varmistaa sopivan vartiointiajan. Kaikkea voi kuitenkin aina sattua ja tapahtua. Jos vartiovuoro on varattu mutta tulee ylitsepääsemätön este, jokaisen pitää itse hommata vuorolle sijainen. Jos laiminlyö vartiovuoron, noudatetaan ohjeiden 12. kohtaa ja vuoron varanneelle tulee 170 € sakko. Varavartijoiden yhteystiedot löytyvät alta. Korvaus suositus varavartijalle on 100€. Lopullisen korvauksen voivat henkilöt sopia keskenään.

Haukilahden sataman vartiointi hoidetaan perinteiseen tapaan yhteistyössä EMK:n ja Matinkylän venekerhon kanssa. Kerhojen yhteistyö mahdollistaa alueen kattavan vartioinnin pienellä vaivalla. Pahimmiksi tiedettyjen öiden vartiointia tehostetaan kaksinkertaisella vartijamäärällä. HLVK:n osalle tulee samat viisi vartioviikkoa kuin edellisenäkin kautena, ts. viikot 24, 27, 33, 36 ja 39.

Varavartijoita tarvitaan! Jos alueen ja vartiointikäytännöt tuntevalla on halua toimia joskus varavartijana niin toivoisimme tämän ilmoittamista vartiopäällikölle.  Mahdollisista varavartijoista kerätään yhteystiedot ja ne voidaan laittaa sivuille varavartijan suostumuksella tai vartiopäällikkö välittää tiedot tarvitsijoille.

Vartiovelvollisuuden suorittaminen on edellytyksenä paikan saamiselle seuraavalle kaudelle. Huolehdithan siis velvollisuuksistasi!

Vartiointiohjeet

 1. Vartiointi on venepaikan haltijalle kuuluva velvollisuus, josta ovat vapautettuja  terveydentilan takia kerhon hallituksen tehtävästä vapauttamat.
 2. Vartiointikausi alkaa erikseen ilmoitettuna päivänä vesillelaskun aikaan ja päättyy syksyllä veneiden nostoaikaan. Kerhon vastuulla olevat vartiointiviikot ilmoitetaan erikseen.
 3. Vartiointivuoro on kello 22.00 – 05.00 välinen aika.
 4. Joka yöksi on nimetty vähintään kaksi vartijaa, jotka hoitavat vartioinnin yhdessä koko vuoron ajan. Mikäli toinen henkilö jää tulematta vartiovuoroon, hoidetaan vartiovuoro paikalla olevan henkilön toimesta ja ilmoitetaan asiasta vartiopäällikölle.
 5. Vartioitava alue on koko Haukilahden satama-alue niemen kärjestä penkkalaiturin päähän mukaan lukien Matinkylän venekerhon A-laituri.
 6. Vartiointialue kierretään noin tunnin välein. Huomioliivien käyttö on suositeltavaa, jotta alueen vartiointi on näkyvää.
 7. Sähköinen vartiokirja on EMK:n vartiotuvassa olevassa tietokoneessa. Tähän kirjataan vartioon saapuminen ja poistuminen, sekä havainnot vartiointialueen tapahtumista vuoron aikana. Alla on ohjeet sähköisen vartiokirjan käyttöön. Jos kone ei toimi, käytä paperista kirjaa.
 8. Tukikohtina vartijoille toimivat HLVK:n kerhorakennus ja EMK:n vartiotupa. Näihin tukikohtiin sopivat venelaiturin avaimet. Vartijat huolehtivat vartiotupien kohtuullisesta järjestyksestä ja siisteydestä. Tupakointi vartiotuvissa on kielletty.
 9. Vartioinnin tarkoituksena on varkauksien ja ilkivallan ennaltaehkäisy, tapahtumista hälyttäminen sekä veneiden kiinnitysten tarkkailu ja kohentaminen vahinkojen ja häiritsevän melun estämiseksi. Ilmoitukset tehdään tarvittaessa palokunnalle, poliisille tai ko. veneen omistajalle. Veneen kiinnityksen tai varusteiden kohentamisesta jätetään veneeseen viesti asiasta.
 10. Jos maasähkö on kytkettynä veneeseen, jossa ei ole miehistöä, on johto irrotettava. Käytäntö perustuu Espoon kaupungin määräyksiin venesatamien paloturvallisuudesta. Tapaukset raportoidaan vartiokirjaan, jotta toistuviin rikkomuksiin voidaan puuttua.
 11. Vartija tarkastaa kierroksellaan satama-alueen laitteet sekä laituriporttien ja kerhorakennusten lukituksen. Mahdolliset epäkohdat korjataan ja/tai niistä ilmoitetaan edelleen.
 12. Vartioinnin laiminlyönnistä seuraa 170 euron sakko ja toistuvissa tapauksissa venepaikan menettäminen vuodeksi.

Huom! HLVK:n vartiojakso alkaa klo 22, eikä EMK:n lipun lasku kuulu muiden kuin EMK-laisten velvollisuuksiin.

Vartiointialue

Vartioitava alue on koko Haukilahden satama-alue niemen kärjestä penkkalaiturin päähän, mukaan lukien Matinkylän venekerhon A-laituri.
Mellstenin venekerhon laituri ei kuulu alueeseen, eikä laiturille ole pääsyä kerholaisten avaimilla.

Vartiotupa sijaitsee EMK:n uudisrakennuksen mastovajanpuoleisessa päässä. Vartiotuvassa on vartiopäiväkirja, joka täytetään vartioinnin yhteydssä.

Vartioinnin yhteystiedot ja varavartijat

Yhteyshenkilöitä vartiointiasioissa ovat:

 • EMK

  Timo Toukola

  050 311 1147 

  Matinkylän Venekerho

  Jyri Karttunen

  050 596 8813

  Haukilahden Venekerho

  Iisakki Huotari

  040 560 4479

Varavartijat

Varavartijat kesälle 2022:

Maks Loikkanen (20.6 saakka)

 

044-054 8668

maks.loikkanen@hotmail.com

NiiroHuotari

044-500 1519

niirohe@mail.com

 

Natasha Nordström Huotari

 

041-546 1310

natasha.nordsromhuotari@gmail.com

Elias Anttalainen

045-679 5099

elias.anttalainen@gmail.com

Michael Ballhorn

044 556 6323

ballhornmichael@gmail.com

Jollei alueen tuntevaa varavartijaa saa, voi tehtävään palkata vartiointiliikkeen. Tällöin asia on sovittva toisen vartijan kanssa.